ברוך הבא למחנה!

להשלמת הרישום יש למלא את הפרטים בדף השלמת ההרשמה

*עבור רישום אחים יש למלא שני טפסים, ולבקש יצירת קשר טלפונית לתשלום בהנחה

ברוך הבא למחנה!

להשלמת הרישום יש למלא את הפרטים הבאים:
*עבור רישום אחים יש למלא שני טפסים, ולבקש יצירת קשר טלפונית לתשלום בהנחה