מכירת חמץ תשפ"א

יפוי כח והרשאה – פסח תשפ"א
לתושבי הר ברכה
ההצטרפות למכירה בטופס זה נסגרת ביום חמישי, י"ב ניסן, בשעה 12:00

אנו החתומים מטה, נותנים בזה יפוי כח והרשאה, כל אחד בחתימת ידו או יד שלוחו, או במסירת קולמוס, או במסירת מפתח, לרב אליקים לבנון למכור עבורנו לאינו ישראל, כל חמץ או תערובת חמץ אשר ברשותנו או שתבוא לידנו עד ליום י"ג בניסן תשפ"א.

המורשה הנ"ל רשאי למכור עבורנו במכירה גמורה בכל קנין שירצה, את החמץ או את תערובת החמץ הנ"ל, וגם להשכיר את המקומות בהם נמצא החמץ הנ"ל.

והננו סומכים על המורשה הנ"ל בכל אשר יעשה במכירה זו, בקביעת המחיר ובכל אשר יראה לו בעת המכירה, וידו תהיה כידנו, ולא נוכל לטעון "לתיקוני שדרתיך ולא לעיוותי". כל זה נעשה בקנין אגב סודר, ובאופן היותר מועיל ע"פ דין תורתנו הקדושה וע"פ חוקי המדינה.

ולראיה באנו על החתום בחודש ניסן תשפ"א, עד י"ג בניסן דהאי שתא.

(המכירה באתר היא עבור אנשים פרטיים בלבד המתגוררים בישראל. ולא עבור חנויות המוכרות מוצרי מזון)

    בלחיצה על כפתור השליחה נכרת חוזה המאשר את כל הכתוב לעיל בדף זה

    המכירה הסתיימה | פסח כשר ושמח

    גלילה לראש העמוד
    דילוג לתוכן