מכירת חמץ תשפ"ב

יפוי כח והרשאה – פסח תשפ"ב
לתושבי הר ברכה

אנו מאשרים בזאת, באמצעות אתר "ישיבת הר ברכה" באינטרנט, כי הננו מיפים את כוחו של הרב אליקים לבנון ואת כל אשר יתמנה על ידו – להיות שליחנו ולמכור את כל החמץ אשר ברשותנו, וכן כל מוצר חמץ אשר יבוא לרשותנו עד יום שישי, י"ד ניסן תשפ"ב (15.4.2022), עד השעה 10:00 בבוקר.

השליחות היא למכירת החמץ וכן להשכרת מקומו של החמץ.

ידוע לנו, כי המכירה לנוכרי תתבצע עד יום שישי, י"ד ניסן תשפ"ב, והננו סומכים בכל על השליחים וידם תהא כידנו, ולא נוכל לטעון "לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי".

ולראיה, הננו מצרפים את שמנו, כתובתנו ומספר הטלפון שלנו ליפוי כח זה.
(המכירה באתר היא עבור אנשים פרטיים בלבד המתגוררים בישראל. ולא עבור חנויות המוכרות מוצרי מזון)

    תוספת לעסקים ומוסדות בלבד

    בלחיצה על כפתור השליחה נכרת חוזה המאשר את כל הכתוב לעיל בדף זה

    גלילה לראש העמוד
    דילוג לתוכן